fredag 27. februar 2015

Kinesisk fiendejakt

Mens vinteren slipper tak i Beijing, intensiverer partiet sin kamp mot det som kalles «vestlige verdier». Utdanningsminister Yuan Guiren vil gjerne bidra og sier han akter å inndra vestlige lærebøker som «tilsøler kommunistpartiet og sosialismen». Den antivestlige stemningen rammer stadig flere læreanstalter rundt om i landet, ikke minst anstalter hvor utenlandske lærerkrefter er engasjert. Også vestlige selskaper med base i Kina merker at det blåser friskere, skriver Torbjørn Færøvik i Dagsavisen. Les mer