torsdag 12. februar 2015

Kina driver aktiv spionasje mot Norge

E-sjef Kjell Grandhagen er klar i sin dom: Kina og Russland driver aktiv spionasje mot Norge og norske interesser. Les mer