søndag 7. desember 2014

Hva betyr 50 millioner døde kinesere?

For to år siden ble jeg belønnet med Brageprisen for min bok MAOS RIKE - En lidelseshistorie. Mange kinesere fikk et bedre liv under Mao, men prisen de betalte var skyhøy. Trolig ble mer enn 50 millioner mennesker ofret på revolusjonens alter i hans styretid fra 1949 til 1976. Er tallet så høyt at vi ikke klarer å fatte det? Eller er Kina så langt borte at det ikke angår oss? Les mer