torsdag 5. juni 2014

- Norsk næringsliv må gjerne engasjere seg i Kina, bare de husker at det finnes andre verdier enn bunnlinja.

Vi skal ikke unnlate å handle med Kina eller andre undertrykkende stater. Tvert imot kan handel redusere internasjonale spenninger og kan bidra til demokratisering, selv om det ikke går av seg selv. Da må vi ha frimodighet til å formidle til de kineserne vi møter at den vestlige liberale demokratiske markedsøkonomien, med alle sine vorter og i sine ulike varianter, er et bedre system, og ikke jatte med når de argumenterer for at slikt ikke passer dem, skriver Jan Eruik Snoen. Les mer