mandag 16. juni 2014

Nord-koreanerne - et kneblet folk

I snart sytti år er folket i Nord-Korea blitt kneblet av sine egne herskere. Evnen til å tenke selvstendig overskygges av propaganda, og ytringsfrihet er et fremmedord. Les mer