mandag 30. juni 2014

Kina lager sin egen verdensbank

En ny kinesisk investeringsbank med hele verden som virkefelt skal være i drift før året er omme. Les mer