tirsdag 3. juni 2014

For 25 år siden: Opprøret som rystet Kina


De kom i kveldsmørket. Først noen få, så enda flere. De neste dagene vokste menneskemengden til flere titusener. Så hundretusener. Så én million. Aldri hadde Kina sett maken. Et folkeopprør i hjertet av Beijing, en seks ukers beleiring av maktens fremste bastioner.

Av Torbjørn Færøvik
forfatter

Kina våren 1989. Nesten tretten år hadde gått siden formann Maos død. Under hans etterfølgere hadde flertallet av kineserne fått et bedre liv. Mange var likevel misfornøyde og krevde reformer, ikke bare økonomiske, men også politiske.

Misnøyen ble utløst den 15. april. Den dagen døde kommunistpartiets tidligere generalsekretær Hu Yaobang. Den lille fargerike mannen var blitt avsatt fra sitt verv to år tidligere. Partiets øvrige ledelse med Deng Xiaoping i spissen hadde oppfattet ham som for reformvennlig. Med hans død følte mange trang til å utrykke sin sorg og fornye sine krav til partiledelsen. Ivrige studenter ga seg til å skrive veggaviser og male politiske slagord. Sent på ettermiddagen den 17. april svingte de ut Beijing-universitetets hovedport med kurs for Den himmelske freds plass, flere kilometer unna. I tillegg til sine skrevne protester bare de på store hvite blomsterkranser, et tegn på sorg. ”Lenge leve Hu Yaobang,” ropte de. ”Lenge leve demokratiet. Lenge leve friheten. Ned med korrupsjonen, ned med byråkratiet.”Uenighet om veien videre
Da Mao Zedong sovnet inn i 1976, sverget de nye lederne at de ville videreføre hans politikk. Etter en kort indre maktkamp ble Deng Xiaoping landets reelle leder. Som sin forgjenger var han fast bestemt på å forby enhver opposisjon. Derimot skjønte han at tiden var moden for økonomiske reformer. Og slik ble det.

Av flere grunner ønsket ikke Deng å bli partiets formelle leder. Kanskje var det som han selv sa, at han ønsket å fornye lederskapet med yngre krefter. Derfor ble den elleve år yngre Hu Yaobang i 1981 utnevnt til kommunistpartiets nye generalsekretær. I likhet med Deng hadde han fulgt Mao på Den lange marsjen (1934–35), kjempet mot japanerne og Chiang Kaishek og fylt viktige verv i den nye folkerepublikken. Under Kulturrevolusjonen (1966–1976) hadde de lidd samme skjebne og falt i unåde. Derfor hadde de mye til felles. ”Kamerat Hu er en sann kommunist som vil arbeide for folkets sak,” sa Deng.

Men snart skulle de komme på kant med hverandre. Der Deng ville gå langsomt fram, ivret Hu for raskere tempo i reformene. Noen av hans uttalelser og forslag ble oppfattet som så radikale at Deng og hans allierte betraktet dem som en trussel mot partiets enevelde. ”Vi kan ikke klare oss uten proletariatets diktatur,” svarte den aldrende nestor i 1986. ”Ikke bare må vi fornye vårt løfte om å opprettholde det. Vi må også praktisere det.” Like i forveien hadde studenter i ulike deler av landet markert seg med mindre protester mot partiledelsen.

Striden endte med at Hu Yaobang ble avsatt og erstattet med Zhao Ziyang, en annen av Dengs våpendragere. Reformtilhengerne bet nederlaget i seg, men med Hus plutselige død i 1989 fikk de et påskudd til å mobilisere på ny. Mens vårsolen grep tak i alt og alle, strømmet stadig flere til Den himmelske freds plass. Da april gikk mot slutten, var det ruvende heltemonumentet midt på plassen omsluttet av tykke lag med hvite blomster.

Partiledelsen var i villrede om hvordan den skulle takle situasjonen og unnlot å gripe inn. Demonstrantene ba om en dialog med partiledelsen, til ingen nytte. Bare en mindre viktig partifunksjonær dukket opp på trappen utenfor Folkets store hall. ”Vi er innstilt på å vente i dagevis inntil vi får svar på våre krav,” sa en av dem. ”Kina har ventet i årevis på demokrati.”
 
Ned med diktaturet!”

Den 20. april, to dager før den offisielle minneseremonien for Hu Yaobang, fylte mer enn hundre tusen mennesker den store plassen i byens hjerte. Da seremonien var over, sto de fremdeles der: ”Vi vil ha dialog. Ned med diktaturet.” Den voksende skaren av demonstranter besto ikke lenger bare av studenter. Folk fra alle samfunnslag bega seg til plassen, til og med offentlige tjenestemenn. De ivrigste overnattet i telt. I et av dem bodde Chai Ling, en spinkel psykologistudent på 23 år. Snart skulle hun spille hovedrollen i et drama uten sidestykke.

Dagen etter minneseremonien stemplet partikomiteen i Beijing demonstrasjonene som ”anti-sosialistiske”. Deng Xiaoping fulgte opp med å si: ”Dette er ingen vanlig studentbevegelse, men opptøyer. Derfor må vi iverksette resolutte tiltak for å stanse dem … Det vi nå ser, er en planlagt konspirasjon for å lede Kina fra en lys framtid til en framtid uten håp.” Dengs advarsel ble fulgt opp av en like krass lederartikkel i partiorganet Folkets Dagblad. Samtidig ble politi satt til å fjerne blomsterhavet ved heltemonumentet.


Studentene svarte med å forene kreftene i en felles organisasjon. På universitetene og høgskolene i Beijing skrev de den ene veggavisen etter den andre. En skribent minnet om at nasjonalistlederen Chiang Kaishek ved en anledning i 1931 hadde mottatt en delegasjon av misfornøyde studenter. Hvis denne angivelige folkefienden kunne strekke seg så langt, hvorfor kunne ikke dagens ”proletære” ledere gjøre det? De gjorde jo krav på å representere folket. En annen veggavisskribent sammenliknet Deng med Kinas første keiser, den brutale Qin Shihuang (260–210 f. Kr.). ”Keiser Qins tidsalder er over,” proklamerte han.


Unntakstilstand i Beijing
April ble til mai. Ropene på dialog runget over Den himmelske freds plass, men partiledelsen vendte det døve øret til. Samtidig nølte den med å rydde plassen og jage demonstrantene hjem. Det var en underlig situasjon preget av usikkerhet i begge leire. Usikkerheten ble ikke mindre av at Zhao Ziyang ved flere anledninger uttrykte en viss sympati for demonstrantene.

Oppmuntret av Zhao og det faktum at Mikhail Gorbatsjov, Sovjetunionens president og partisjef, var ventet på offisielt besøk, fikk demonstrasjonene ny vind i seilene. For å sette makt bak sine krav innledet et førtitall studenter en sultestreik. ”Det er en skinnende vakker dag i mai,” begynte deres melodramatiske manifest. ”Vi ønsker ikke å dø, men må vi gjøre det, har vi ikke noe valg.” I løpet av få dager fikk de følge av to tusen andre, og Den himmelske freds plass begynte å minne om et stort utendørs felthospital.


Da Gorbatsjov landet den 15. mai, ble vertskapet tvunget til å avlyse den sedvanlige velkomstseremonien på plassen. I stedet måtte han loses bakveien inn i Folkets store hall. For partiledelsens harde kjerne var hendelsen et smertefullt tap av ansikt. Gorbatsjov følte seg lite vel under møtet med Deng; hans monolog bar for mye preg av belæring. Derimot fant han fort tonen med Zhao, som på ny gjentok at langt på vei forsto demonstrantenes utålmodighet. ”Jeg er sikker på du vil løse disse problemene til folkets beste,” svarte Gorbatsjov.


Tre dager senere reiste han hjem. Hva nå? Demonstrasjonene hadde allerede vart i mer enn en måned. I første omgang gikk statsminister Li Peng, også han en hard negl, med på å møte tolv av studentlederne i Folkets store hall. En av dem ankom i pyjamas, en annen med pannebånd med påskrevne slagord. Krangelen, som gikk for åpen mikrofon, endte i ingenting. For Deng Xiaoping var begeret fullt. Noe måtte gjøres.

Zhao Ziyang skjønte nå at han var ferdig som partileder. Tidlig på morgenen den 19. mai, mens det ennå var mørkt, gikk han ut på Den himmelske freds plass for å snakke med demonstrantene. Gråtende ba han de sultestreikende om å ta til seg mat og drikke. ”Dere er for unge til å dø,” sa han. ”Tenk på dere selv, tenk på fremtiden.”

Noen timer senere holdt Deng og hans protesjeer et møte som skulle bli avgjørende. Deng krevde at Zhao Ziyang måtte avsettes som partileder og sa at demonstrasjonene, som nå spredte seg til stadig flere byer, måtte slås ned med militær makt. Han fikk det som han ville. Den 20. mai innførte regjeringen unntakstilstand i Beijing. Likevel fortsatte livet stort som før. De militære enhetene som nå ble mobilisert, var ennå ikke klare til å rykke inn i byen.

”Blod vil renne”
Utenlandske journalister som fulgte dramaet, merket seg at demonstrantene begynte å bli slitne. Over valplassen hang en eim av stank. I tur og orden ble de sultestreikende ungdommene ført til sykehus i ulende ambulanser – og reddet. Mange var likevel innstilt på å fortsette demonstrasjonene, og den 30. mai reiste de en ti meter høy kopi av Frihetsgudinnen. ”Demokratigudinnen”, kalte de den. I bakgrunnen sto den vevre Chai Ling, som studentene hadde utnevnt til sin ”øverstkommanderende”. En amerikansk TV-reporter spurte henne om hva som nå ville skje. ”Blod vil renne,” svarte hun. ”Bare når plassen blir vasket med blodet vårt, vil folket våkne opp over hele landet.”


Tidlig i juni var færre enn fem tusen studenter igjen på plassen. Fra byens utkanter kom alarmerende signaler om at væpnede soldater var på vei. Natten til den 4. juni rykket de inn. I løpet av noen dramatiske timer ble de siste gjenstridige arrestert eller jaget fra plassen. Et ukjent antall ble drept mens de flyktet gjennom sidegatene. Myndighetene anslo det til mellom to og tre hundre. Andre anslag var atskillig høyere. Amnesty International mente det var ”nærmere ett tusen”.

I grålysningen så sentrumsområdene ut som en forlatt slagmark. Men én holdt ennå stand, mannen med plastposen, han som stilte seg i veien for den lange kolonnen med tanks som rullet ned Den evige freds aveny. De neste dagene fór bildet av ”The Tank Man” over hele verden. Kanskje er det han vi husker aller best fra Kinas dramatiske vår for 25 år siden.   De trassige mødrene  


De begynner å bli gamle nå. Noen bruker rullestol, andre stokk. Men «Tiananmen-mødrene», de som mistet sine kjære i dramaet på Den himmelske freds plass, har aldri gitt opp håpet om å få i stand en dialog med regimet. «Vi har kjempet i år etter år», skriver de i et opprop. «Men regjeringen har vist seg urokkelig». Heller ikke den nye partisjefen, Xi Jinping, har opptrådt mer medgjørlig. Partiet nekter konsekvent å snakke om det som skjedde for 25 år siden.

Ding Zilin er blitt 78 år gammel. Natten til den 4. juni 1989 ble sønnen hennes beskutt mens han var på vei til Den himmelske freds plass. Etterpå ble han liggende og blø, før han ble ført til et sykehus i nærheten. Der ble han straks erklært “død ved ankomst”.

Som professor i filosofi ved Beijing-universitetet er Ding en sterk og talefør kvinne. Likevel følte hun seg liten i tiden som fulgte. Seks ganger forsøkte hun å ta sitt eget liv. Mellom depresjonene oppsøkte hun andre familier som hadde mistet sine sønner og døtre. Slik oppsto “Tiananmen-mødrene”, et løst nettverk av rundt 150 familier. Siden har de formulert sine krav i fem hovedpunkter.

1. De vil ha rett til å sørge over sine drepte barn i det offentlige rom.
2. Rett til å motta humanitær bistand fra enkeltpersoner og organisasjoner i og utenfor Kina.
3. Slutt på all forfølgelse av ofrene for tragedien.
4. Løslatelse av alle som ennå sitter fengslet for sin rolle i demonstrasjonene.
5. Full offentlig gransking av tragedien.

Men tiden går. «Det er ikke så mange av oss igjen», sa Ding i et intervju i 2009. «Vi møtes sjeldnere og sjeldnere, og vi orker ikke så mye». I et kvart århundre har hun og de andre mødrene vært gjenstand for overvåkning, telefonavlytting, razziaer og trakassering. Den 17. mai hvert år holder de en minneseremoni for sine døde sønner og døtre. Men selv da dukker sivilkledd politi opp for å påse at alt går «riktig» for seg.

Det er lett å forstå hvorfor kommunistpartiet forsøker å skjule sine blodspor. Streng sensur er en forutsetning for at kommunistpartiet skal kunne opprettholde myten om sin egen ufeilbarlighet. Derfor er enhver ytring om tragedien i det offentlige rom tabu. I disse dager gjennomgår de tapre «Tiananmen-mødrene» sine årlige traumer på ny. Igjen møtes de i det stille. Andektige tenner de sine lys og røkelsespinner, men utenfor porten står Maktens strenge ordensmenn.
   

Kilder:

Liang Zhang, Andrew J. Nathan, Perry Ling og Orville Schell: The Tiananmen Papers, Public Affairs, New York 2001
Marcia Amidon: Tiananmen Square Protests, Abdo Publishing, Minneapolis 2010
Michael Fathers and Andre Higgins: Tiananmen. The Rape of Peking, The Independent, London 1989
Fritz Nilsen: Peking tapte vår, Cappelen, Oslo 1989