fredag 6. juni 2014

Ein annan veg til Kina

Tilhøvet vårt til Kina er viktig. Men ikkje for ein kvar pris. Ikkje på ein måte som undergrev det vi vil oppnå. Vi bør reparere tilhøvet til Kina, men på ein måte som står seg, skriver stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell. Les mer