fredag 9. mai 2014

Moralsk mot, statsminister?

Dalai Lama reiser i dag. Høgre opnar sitt landsmøte. Då er det endeleg trygt å snakke om menneskerettar igjen, utan å måtte stå opp for dei. Blant fråsegnene partiet skal handsame, heiter ei «Noregs rolle i verda». Der skriv Høgre at brot på dei universelle menneskerettane må påtalast uavhengig av kor dei skjer, og at menneskerettsbrot vil halde fram om det ikkje finst eit press utanfrå, skriver SVs Bård Vegar Solhjell på kronikkplass i Aftenposten. Les mer