søndag 11. mai 2014

Er Kinas behandling av Norge utslag av ren uvitenhet?

Dalai Lamas besøk i Norge reiser sentrale spørsmål om forholdet mellom stater i den moderne verden, og ikke minst hvilken rolle diplomatiet skal spille i det fredelige samkvem mellom nasjoner, skriver professor Bernt Hagtvet i et åpent brev til Kinas ambassadør i Norge. Les mer