onsdag 23. april 2014

- Å møte Dalai Lama nå vil virke unødig provoserende på Kina

Å møte Dalai Lama nå vil virke unødig provoserende på Kina i en situasjon der det er viktig for Norge å gjenopprette en dialog, sier stortingspresident Olemic Thommessen. Realiteten er at Norge ikke har hatt normal politisk kontakt med Kina siden 2010. Vår mulighet til å øve innflytelse i spørsmål om blant annet menneskerettigheter er ikke-eksisterende. Nå er det viktig å komme i en dialogsituasjon, og det er et omfattende og vanskelig arbeid, fortsetter han. Les mer