tirsdag 29. april 2014

Kinesisk utbygging av nettet bekymrer

Både PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt ser med uro på det kinesiske Huaweis utbygging av det norske telenettet. Les mer