onsdag 26. mars 2014

Kinesisk friertokt i Europa

President og partisjef  Xi Jinping er på rundreise i Europa. Mer enn to hundre næringsrepresentantet er med i den fyldige delegasjonen. Torbjørn Færøvik kommenterer i Dagsavisen