torsdag 16. januar 2014

Dalai Lamas besøk: Skammelig av regjeringen

Utenriksminister Børge Brende har ikke bare støttet Tibet-saken aktivt i opposisjon. Han har også ledet Stortingets Tibet-komité og personlig stått med ropert utenfor Stortinget og krevd at Norge skal løfte spørsmålet opp i FN. Nå sitter han i posisjon og får muligheten til å møte det fremste symbolet på sin tidligere hjertesak på hjemmebane, men velger å se en annen vei mens han håper kineserne ikke blir sinte, skriver Andreas C. Halse, leder i Sosialistisk Ungdom. Les mer