tirsdag 14. januar 2014

Kinesisk imperialisme i Afrika?

Kina rykker inn i Afrika på bred front, investerer i gruver, skogsdrift og infrastruktur. Og kinesiske selskaper kjøper eller leier store landområder. Er Kina i ferd med å bli den nye imperialisten i Afrika?  Les mer