torsdag 9. januar 2014

Kina: Intet nytt fra Brende

Brendes gode kontakter med Kina burde forplikte. Vi må være krystallklare når det gjelder vårt syn på menneskerettighetene. Det bør være en høyrepolitikers soleklare plikt som liberaldemokrat. La regjeringsskiftet være synlig også i Utenriksdepartementet, skriver Bård Larsen, historiker og prosjektleder i Civita. Les mer