fredag 6. desember 2013

- Stopp Kinas grove misbruk av Falungong-fanger

Den kanadiske menneskerettighetsforkjemperen David Kilgour har i en årrekke forsøkt å rette søkelyset mot Kinas organinnhøsting av innsatte Falungong-aktivister. For noen dager siden talte han på et seminar i Oslo i regi av tenketanken Civita. Les mer