onsdag 11. desember 2013

Har Kina-korrespondentene en fremtid?

Et stort antall utenlandske korrespondenter i Kina trues med utkastelse. Den nye partiledelsen fremstår som enda tøffere enn den forrige. Les mer