torsdag 26. desember 2013

Bloddryppende Mao

Kina kan aldri bli et sivilisert land før regimet tar et oppgjør med hans styre, skriver Jan Arild Snoen. Les mer