fredag 15. november 2013

Xi Jinpings "retro nothingburger"

Kommunikeet fra sentralkomitemøtet var ikke bare en "nothingburger", men en "retro nothingburger", skriver Peter Lee i denne kommentaren. Den ulne språket minnet om de vassne erklæringene fra fortiden. Både kinesere og utlendinger står overfor en vanskelig oppgave når de skal dekode kommunikeet. Les mer