torsdag 7. november 2013

Skal Kina få lov til å sensurere deg?

Du har skrevet en bok og ønsker å få den utgitt i Kina. Men skal de kinesiske sensorene få liv til å ødelegge boken din? Les mer