søndag 3. november 2013

Kina skjerper mediaovervåkningen i Tibet

Dalai Lama og hans tilhengere har lenge hatt for fritt spillerom i Tibet, sier en kinesisk talsmann. Nå vil myndighetene skjerpe kontrollen med Internett og andre mediet i fjellriket. Bare en stemne skal høres fra nå av - kommunistpartiets. Les mer