fredag 15. november 2013

Fikk Xi Jinping det som han ville?

Det viktige sentralkomitemøtet i Beijing er over, og spørsmålene er mange. Som nyvalgt partisjef fikk Xi Jinping den vanskelige oppgaven å bygge bro mellom ulike fraksjoner. Klarte han det? Les mer