tirsdag 8. oktober 2013

Kina er fattig på råvarer

Kina er fattig på det meste, unntatt mennesker. Landet har 21 prosent av verdens befolkning, men bare 7 prosent av verdens dyrkbare areal. Det har for lite olje og gass, for lite trevirke og manko på andre råvarer, bortsett fra kull. Les mer