fredag 18. oktober 2013

Felles utfordringer for Kina og USA

Den siste tids hendelser i Washington DC viser at det politiske systemet er modent for et utluftning, akkurat som i Kina. Les mer