tirsdag 3. september 2013

Kinesiske barn har for dårlig rettsvern

Myndighetene i Kina må gjøre mer for å sikre barnas rettigheter, skriver China Human Rights Defenders i en rapport. Mange barn får liten eller ingen skolegang. De mest utsatte blir kidnappet og solgt til høystbydende. Les mer