tirsdag 10. september 2013

Kinesisk økonomi viser tegn til bedring

De siste tallene fra Beijing tyder på at bunnen er nådd og at økonomien er på vei oppover igjen. Industriproduksjonen i august var den høyeste på 17 måneder. Kina tar i år sikte på en økonomisk vekst på 7,5 prosent. Les mer