onsdag 14. august 2013

Studenter i kø for å bli partimedlemmer

Det kinesiske kommunistartiet begynte som et parti for arbeidere og bønder. Men i det nye årtusen strømmet unge studenter til partiet som aldri før. I fjor slapp tre millioner gjennom nåløyet. Grunnen til studentenes valg kan være ønsket om raskere karriere i offentlig administrasjon og andre deler av arbeidslivet. Les mer