tirsdag 20. august 2013

- Pass dere for Vestens "demokrati"!

Etter at det kinesiske kommunistartiet sendte ut sitt "Rundskriv nr. 9", har partikadre fylt møtelokaler over hele landet for å lytte til de siste advarslene fra partiledelsen. Hovedbudskapet er at kommunistpartiet vil miste sin makt hvis kineserne omfavner vestlige idealer og går inn for fullt demokrati.  Les mer