lørdag 17. august 2013

Kinesisk henrettelsesvideo vekker avsky

På et ukjent sted i Kina ble en mann ført ut av en bil og tvunget til å knele på den andre siden av veigrøften. Så kom skuddene, og mannen segnet om. Fra en skrent i nærheten var flere lokale innbyggere vitner til henrettelsen, som også ble fanget opp på video. Les mer