torsdag 1. august 2013

Hvorfor antikorrupsjonskampanjen vil mislykkes

De kinesiske lederne har muligens gode intensjoner med sin antikorrupsjonskampanje. Men allerede nå er det på det rene at den vil ende i ingenting, skriver professor Stanley Lubman ved University of California. Les mer