tirsdag 20. august 2013

Bo Xilais sønn uttaler seg før rettssaken

Den 25 år gamle sønnen til den falne partilederen Bo Xilai ber om at faren må få en rettferdig rettergang. Bo Guagua studerer i USA og har ikke hatt kontakt med sine foreldre de siste atten månedene. Les mer