søndag 28. juli 2013

Xi Jinpings "maoistiske" agenda vekker uro

Siden han overtok tømmene i Beijing i fjor høst, har partisjef Xi Jinping imponert både kinesere og andre med sin trygge og rolige væremåte. Mange føler likevel en viss uro over Xis tilbøyelighet til å vekke til live gamle maoistiske slagord med en ny vri. Den slags trenger ikke kinesere. Det de har behov for, er reelle politiske reformer. Les forsker Willi Lams kommentar