mandag 15. juli 2013

Tibetanerne i Kina kjemper fortvilet videre

Av de rundt seks millioner tibetanerne i Kina bor en betydelig andel i Tibets naboprovinser. Mange forteller at de føler seg marginalisert og overkjørt av myndighetene. Der eneste som kan bedre situasjonen, er at regjeringen i Beijing går i dialog med Dalai Lama og den tibetanske eksil-regjeringen, sier en av dem. Les mer