mandag 1. juli 2013

Ny lov: Besøk dine gamle foreldre!

Kina har vedtatt en ny lov som pålegger barn å besøke sine gamle foreldre. Loven sier ingenting om hvor ofte besøkene må finne sted, hellet ikke hvilken straff som venter lovbryterne. Les mer