onsdag 31. juli 2013

Vinner India krigen mot fattigdommen?

En ny undersøkelse viser at andelen fattige indere har sunket fra 37 til 25 prosent de siste sju årene. Fremgangen har vært særlig stor i delstatene Bihar, Orissa, Uttar Pradesh og Madya Pradesh, som har en lang historie med fattigdom og analfabetime. Les mer