onsdag 31. juli 2013

En melonselgers død

Den fattige bonden Deng Zhengjia ville bare selge sine fullmodne meloner, og helst i en gate hvor det var liv og røre. Men så kom Maktens utsendinger på inspeksjon. Hadde han lov til å stå akkurat der? Det hadde han visstnok ikke. Et basketak oppsto, og Makten slo vannmelonselgeren i hjel - på stedet. Les Torbjørn Færøviks kommentar i Dagsavisen