mandag 6. mai 2013

Hvorfor er Yunnan blitt så tørr?

Ingen provins i Kina har større biologisk mangfold enn Yunnan. Men nå trues mangfoldet av avskoging og redusert tilgang på vann.  Miljøkrisen i landets sørvestlige hjørne er uten sidestykke, og bøndene sliter med å opprettholde avlingene på normalt nivå. Les mer