onsdag 15. mai 2013

Arktisk Råd åpner dørene for Kina

De arktiske landene er blitt enige om å slippe flere asiatiske land, blant dem Kina, til som faste observatører i den eksklusive klubben. EU, derimot, må oppfylle noen betingelser før unionen får innvilget observatørstatus. Les mer