onsdag 24. april 2013

Svakere vekst i Kina bekymrer USA

Den økonomiske veksten i Kina avtar. Det som skjer, bekymrer ikke bare kineserne, men også USA. For alt henger sammen med alt. Les mer