onsdag 6. mars 2013

Xi Jinping, fra "kronprins" til president

Partisjef Xi Jinping overtar som president i Kina og befester sin stilling som landets mektigste mann. Folk flest synes å like ham, og når han tar til orde for mindre pomp og prakt og enklere levesett for partifolk og tjenestemenn, nikker mange bifallende. Men vil han makte å iverksette annet enn overflatiske reformer? Les mer