søndag 17. mars 2013

Når selv grunnvannet forurenses, hva da?

I årevis har kinesiske forskere advart politikerne mot den økende forurensningen av jord, luft og vann. Men til ingen nytte. Vannforurensningen er spesielt alvorlig, og mange steder er selv grunnvannet ødelagt. Les mer "Kinas skuffende miljøverndepartement"