torsdag 28. mars 2013

"Maos revolusjon manglet folkets støtte"

Kinas revolusjonshelt og diktator fra 1949 til 1976 hadde en svært grunn forståelse av sitt eget land. Men han var en mester i å lese mennesker og manipulere dem, mener Kina-forskeren Frank Dikötter i samtale med Kjell Arild Nilsen og Helge Øgrim. Les mer

"Masseødeleggelse og massesult gikk hånd i hånd med alle de forferdelige moralske kompromisser som folk ble tvunget til å inngå. Men hvis man ikke engang kan si at den hovedansvarlige var Mao Zedong, da kommer vi ikke veldig langt." Frank Dikötter