mandag 18. februar 2013

Krisetid venter flere land i Asia


Flere land i Asia, som Kina, Japan og Sør-Korea, står foran vanskelige tider med fallende økonomisk vekst. Tallenes tale er tydelige, skriver økonomen Gordon Chang. Etter krisen i eurosonen kommer krisen i det nordlige Asia. Les mer