onsdag 2. januar 2013

Russlands østlige del retter blikket mot Kina

Russlands østlige områder har lenge slitt med lav vekst og stagnasjon. Men grensehandelen med Kina er økende, og stadig flere kinesiske handelsmenn prøver lykken på russisk jord. Les saken

There are fewer than five million people in the five Russian regions facing China across the Amur and Argun rivers – and more than 100 million people living in the three Chinese regions on the opposite banks.