tirsdag 8. januar 2013

- Hvorfor leve hvis du ikke kan snakke fritt?

Spørsmålet kommer fra 28 år gamle Liang Taiping, som har reist med tog fra Changsha til Guangzhou langt sør i Kina for å delta i potestene mot pressesensuren. Les mer