mandag 28. januar 2013

2012 - et vannskille i Kinas nyere historie

Året som gikk, innvarslet en ny fase i Kinas fremvekst som global aktør. Etter å ha ført en forsiktig utenrikspolitikk i mange år begynte landet å flekke tenner overfor flere av sine naboer. Det bør de kinesiske kommunistene snarest slutte med, skriver Phlilip Bowring, tidligere redaktør av Far Eastern Economic Review. Les mer