onsdag 26. desember 2012

Politikk og det kinesiske språket

Mange har hevdet at Mo Yan er en uverdig vinner av Nobels litteraturpris. Professor Perry Link er langt på vei enig og hevder at Kina har dyktigere forfattere enn Mo. "Henry Kissinger got the peace prize. If that happened, what cannot happen?" spør han.
Les mer