onsdag 26. desember 2012

Kinesisk vannprosjekt vekker uro

Kinesiske myndigheter er i full gang med å bygge en kanal som skal frakte vann fra Han-elva i Midt-Kina til de nedbørfattige provinsene i nord. Millioner av mennesker berøres av prosjektet, og mange klager over at de mister alt de har, både hjemmene sine og arbeidsplassene. Les mer