onsdag 12. desember 2012

Kina jakter på trevirke som aldri før

Kinesiske myndigheter har innført restrikjoner på felling av skog og startet et omfattende skogplantingsprogram. For å bøte på knappheten på trevirke driver kinesiske aktører en grotesk rovhugst i andre land, som Burma. Les mer Les rapporten